Chăm sóc nướu

Nếu màng sinh học hoặc mảng bám không được loại bỏ, nó có thể đạt đến mức độ gây hại cho nướu răng, dẫn đến bệnh nướu răng.

Giai đoạn đầu tiên của bệnh nướu răng là 'Viêm nướu răng', một quá trình viêm bị hạn chế ở mô nướu mềm và vì răng hỗ trợ các mô không bị ảnh hưởng đến quá trình này có thể đảo ngược.

Nếu nhiễm trùng nướu này không được điều trị, nó sẽ dẫn đến sự thoái hóa của mô nha chu, các mô tạo thành sự hỗ trợ răng và xương bên dưới. Điều này được gọi là 'Viêm nha chu' và nếu điều này không được điều trị thì thiệt hại cũng có thể không thể đảo ngược.