Cục cắn cho khai chỉnh nha hồng GAC

29.000 đ
Giải pháp đơn giản để khay ôm sát vào răng. Sạch và chuyên nghiệp hơn là các cuộn gòn.

Cục cắn cho khai chỉnh nha hồng GAC

Thương hiệu: GAC

Xuất xứ: USA

Giải pháp đơn giản để khay ôm sát vào răng.

Sạch và chuyên nghiệp hơn là các cuộn gòn.

Tạo lực đều lên 1 vùng cần thiết.

Đóng gói: 2 cục/ gói (dành cho bệnh nhân).

Hương kẹo cao su.

Tag sản phẩm