Cục cắn cho khai chỉnh nha trắng GAC

29.000 đ
Giải pháp đơn giản để khay ôm sát vào răng. Sạch và chuyên nghiệp hơn là các cuộn gòn. Không mùi

Cục cắn cho khai chỉnh nha GAC màu trắng

Thương hiệu: GAC

Xuất xứ: USA

Giải pháp đơn giản để khay ôm sát vào răng.

Sạch và chuyên nghiệp hơn là các cuộn gòn.

Tạo lực đều lên 1 vùng cần thiết.

Đóng gói: 10 cục/ gói, 2 cục/ gói (dành cho bệnh nhân).

Tag sản phẩm