Khô miệng

Khô miệng phát sinh khi tuyến nước bọt bị trục trặc và không sản xuất đủ nước bọt. Nước bọt là chất hỗ trợ chính của hầu hết các chức năng răng miệng, đáng chú ý nhất là phát âm, nhai và nuốt và nếu khô miệng có thể có tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống của từng cá nhân.