Nước súc miệng

Nếu trẻ có thể sử dụng nước súc miệng, ba mẹ cũng nên cho trẻ dùng nước suc miệng để vệ sinh răng miệng tốt hơn. Bảo vệ răng sữa của trẻ.