Tăm nha khoa

Tăm răng nha khoa là một trong các cách làm sạch kẽ răng khỏi các vụn thức ăn. Có nhiều chất liệu: gỗ, nhựa khác nhau cho nhiều sự lựa chọn